عنوان : برگزاری آزمون كتبی خود اظهاری ( سنجش مهارت ) سه ماهه دوم سال 1394 در واحد آموزش جهاد كشاورزی میاندوآب
کد خبر : ۱۵۹۹۲
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ 
ساعت : ۱۰:۴۵:۴۶
عنوان گروه خبري : علمي .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دومین آزمون کتبی سنجش مهارت سال 1394 در واحد آموزش جهاد کشاورزی میاندوآب صبح امروز راس ساعت 10 در محل سالن بزرگ ورزشگاه برگزار گردید. بنابر گزارش مهندس حسن زاده معاونت محترم آموزش در این دوره داوطلبان در سه رشته تولید نهال و جنگل کاری ( 5 نفر )، کشت گیاهان دارویی ( 63 نفر ) و تعمیر موتور تراکتور ( 31 نفر ) مورد آزمون قرار گرفتند. شایان ذکر است مهندس قاسمی نماینده محترم استان نیز در این آزمون حضور داشتند. گفتنی است نتایج این دوره نیز طبق روال گذشته یک هفته بعد در سایت مرکز قابل پیگیری است. آقای خدایی ریاست محترم واحد آموزش و آقایان خدنگان، صمدی، طالبی، بیگ محمد زاده، صادق پور، نوروززاده و حسین زاده نیز از ناظرین امتحانات بودند.


نمایش تعداد بازدیدها : 2417

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0